Rekrutacja

Obowiązujące dokumenty w procesie rekrutacji do Centrum Kształcenia Ustawicznego:
  • GIMNAZJUM - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE - oryginał świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
  • SZKOŁY POLICEALNE - oryginał świadectwa szkoły średniej
Słuchacze, którzy chcą podjąć naukę w semestrach wyższych (kl II lub III) zobowiązani są do dostarczenia świadectwa klasy programowo niższej.
REKRUTACJA CAŁOROCZNA

Wzory podań

# Rodzaj podania Plik
1 Podanie o przyjęcie do szkoły
2 Podanie o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu
3 Podanie o zgodę na powtarzanie semestru


Polecane linki

CKUzdalnie.pl
Zespół Szkół Nr5 w Wałbrzychu
Platforma e-learningowa
Okręgowa Komisja egzaminacyjna we Wrocławiu
Centralne Komisja Egzaminacyjna
Facebook