cku
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Rekrutacja

Obowiązujące dokumenty w procesie rekrutacji do Centrum Kształcenia Ustawicznego:
  • GIMNAZJUM - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE - oryginał świadectwa ukończenia szkoły zawodowej
  • SZKOŁY POLICEALNE - oryginał świadectwa szkoły średniej
Słuchacze, którzy chcą podjąć naukę w semestrach wyższych (kl II lub III) zobowiązani są do dostarczenia świadectwa klasy programowo niższej.
REKRUTACJA CAŁOROCZNA

Polecane linki

Zespół Szkół Nr5 w Wałbrzychu
Platforma e-learningowa
Okręgowa Komisja egzaminacyjna we Wrocławiu
Centralne Komisja Egzaminacyjna
Facebook

Mapa strony

Aktualności   |    O szkole   |    Plany zajęć   |    Rekrutacja   |    Kursy
Wzory podań   |    Materiały dla słuchaczy   |    Kontakt

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Wałbrzychu