Kwalifikacyjne kursy zawodowe

To nowość w ofercie naszej szkoły.

Do kogo kierowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe?
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 18 lat bez względu na wykształcenie (wyjątek stanowią kursy z obszaru medyczno-społecznego do realizacji których niezbędne jest wykształcenie średnie).

Co uzyskasz dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym?
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Istotne informacje na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Oferta kursowa

Regulamin kursów

Polecane linki

CKUzdalnie.pl
Zespół Szkół Nr5 w Wałbrzychu
Platforma e-learningowa
Okręgowa Komisja egzaminacyjna we Wrocławiu
Centralne Komisja Egzaminacyjna
Facebook