cku
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

To nowość w ofercie naszej szkoły.

Do kogo kierowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe?
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć osoby mające ukończone 18 lat bez względu na wykształcenie (wyjątek stanowią kursy z obszaru medyczno-społecznego do realizacji których niezbędne jest wykształcenie średnie).

Co uzyskasz dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym?
Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Istotne informacje na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Oferta kursowa

Regulamin kursów

Polecane linki

Zespół Szkół Nr5 w Wałbrzychu
Platforma e-learningowa
Okręgowa Komisja egzaminacyjna we Wrocławiu
Centralne Komisja Egzaminacyjna
Facebook

Mapa strony

Aktualności   |    O szkole   |    Plany zajęć   |    Rekrutacja   |    Kursy
Wzory podań   |    Materiały dla słuchaczy   |    Kontakt

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Wałbrzychu